Handleiding Scouts OnLine

Deze handleiding geeft stap voor stap aan hoe een Scouts OnLine account (voor o.a. Scouting Polaris Heerenveen) kan worden aangemaakt én wat je er dan mee kan doen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens in SOL ligt bij (de ouders/verzorgers van) het lid.

Aanmaken SOL-account:

Heb je nog geen SOL-account (of ben je je gebruikersnaam vergeten), ga dan naar https://sol.scouting.nl/:

 

Klik op Inlog-account aanvragen (rode pijl) en vul de gevraagde gegevens in:

Na het klikken op Volgende krijg je de bevestiging dat er een mail is gestuurd:

Binnen enkele minuten moet de mail binnenkomen. Is dat niet zo, controleer dan:

  • Of het mailadres dat je te zien kreeg bij de bevestiging klopt. Zo niet, mail dan je speltakleiding om het adres te laten aanpassen en begin (na aanpassing door de leiding) opnieuw.
  • Of het wellicht in een SPAM folder staat of zo.

Het mailtje dat je krijgt bevat een link:

Klik op de link in het mailtje en je krijgt de mogelijkheid om je wachtwoord aan te passen en eventueel je gebruikersnaam te kiezen (als je die nog niet had):

Hierna is eventueel je SOL-account aangemaakt en heb je een werkend wachtwoord.

 

Je SOL-account gebruiken:

Als je een SOL-account hebt, dan kun je daar verschillende dingen mee doen:

  • Je eigen gegevens in SOL aanpassen.
  • Inloggen bij de Scoutshop om ledenkorting te krijgen op sommige artikelen.

Tijdens het inloggen geef je steeds je gebruikersnaam en wachtwoord op:

Afhankelijk waar je inlogt (SOL, Scoutshop, …) kom je daarna op die site terecht.

Log je bijvoorbeeld in op SOL, dan kom je op je eigen startpagina terecht:

Hier kun je bijvoorbeeld klikken op Mijn Scouting om je gegevens in te zien en aan te passen:

De meeste zaken staan onder Mijn basisgegevens:

Hier kun je o.a. je adresgegevens, telefoonnummers en mailadres aanpassen. Maar ook de gegevens van twee ouders, de ziektekostenverzekering en dergelijke. Ook kun je jouw eigen Scoutcard downloaden, om zelf af te drukken. Met de Scoutcard kun je aantonen dat je Scout bent en op sommige plekken krijg je dan korting. 

Belangrijk na elke wijziging is:

  • Om op Wijzigingen opslaan te klikken.

Wijzigt het mobiele nummer waarmee een lid en/of ouder/verzorger lid is van één van de Whatsapp groepen van Scouting Polaris, laat het dan de beheerder van die groep even weten. Whatsapp en SOL zijn niet gekoppeld.

Aanvullende lidgegevens

Door in het menu op aanvullende lidgegevens te klikken kunnen extra gegevens ingevuld/aangepast worden. Dit zijn de gegevens die o.a. op het inschrijfformulier zijn gevraagd en zijn nodig voor het goed verzorgen van de leden tijdens opkomsten en kampen. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de leiding van de speltak van het lid en de secretaris/gegevensbeheerder/praktijkbegeleider van Scouting Polaris. Deze gegevens zijn niet in te zien buiten Scouting Polaris en/of door andere leden van de speltak en/of andere speltakken.

Bij elk in te vullen gegeven is een hint beschikbaar, ga hiervoor met de muis op het blauwe bolletje met een vraagteken staan:

Deze hint geeft kort aan wat er ingevuld moet worden en eventueel waarom. Voor de duidelijkheid wordt hieronder ook nog uitgelegd waarom we deze gegevens vragen.

De aanvullende contactgegevens kunnen ingevuld worden als de gegevens voor ouder/verzorger 1 en 2 onder de basisgegevens niet voldoende of passend zijn. Bijvoorbeeld als er meer dan twee ouders/verzorgers zijn. Indien nodig wordt door Scouting Polaris eerst contact gezocht met ouder/verzorger 1, dan ouder/verzorger 2 en pas daarna met degenen die hier genoemd zijn.

De medische gegevens zijn nodig om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met de specifieke medische omstandigheden van het lid. Denk aan omgaan met ADHD of andere gedragstoornissen, het moeten innemen van medicijnen (bijvoorbeeld op kamp) of andere zaken. Let op: er mag ook voor gekozen worden om bepaalde zaken niet in te vullen, maar met niet ingevulde zaken wordt ook geen rekening gehouden. Dat kan eventuele begeleiding lastiger maken of een risico opleveren voor het lid (door bijvoorbeeld het niet noemen van een allergie).

De gegevens over verzekeringen en het identiteitsbewijs zijn voornamelijk nodig tijdens buitenlandse reizen/kampen. Dan zal ook een kopie van het identiteitsbewijs en de zorgpas gevraagd worden, voor het geval het lid deze kwijtraakt.

Als laatste de toestemmingen. Volgens de huidige wet- en regelgeving hebben we voor een aantal zaken specifiek toestemming van (de ouders van) het lid nodig. Dit gaat om het mogen reizen met de leiding en/of derden (meestal andere ouders), eventueel het toestemming geven tot medisch handelen in noodgevallen en bij het niet kunnen bereiken van ouders/verzorgers en het mogen maken/publiceren van foto- en videopnamen. Hierbij geldt dat het ook gekozen kan worden voor niet geven van toestemming, maar dat heeft meestal gevolgen voor het lid. Zonder toestemming tot reizen zal het lid zijn eigen vervoer moeten regelen van/naar externe activiteiten of kampjes, zonder toestemming tot medisch handelen moeten we altijd ouders/verzorgers kunnen bereiken in geval van nood en zonder toestemming tot het maken/publiceren van foto- en videoopnames wordt het lid niet gefotografeerd/opgenomen op video, kan het lid zelfs soms niet meedoen aan activiteiten omdat het onmogelijk is het lid buiten opnames te houden en zijn er ook voor privégebruik geen opnames beschikbaar. Meer info bij de leiding.

Insignes en kwalificaties

Wil je zien welke insignes je hebt, dan klik je onder Spel op Mijn kwalificaties:

Hier staan alle toegekende insignes, maar niet de individuele vinkjes. Ook niet de vinkjes van insignes die je nog niet hebt gehaald dus. Wil je daar wat over weten, vraag het dan aan de leiding.