Het bestuur

Het bestuur van Scouting Polaris Heerenveen faciliteert de vereniging door o.a. te zorgen voor:

 • het uitvoeren van het door de groepsraad bekrachtigde beleid
 • het houden van de regelmatige groepsraad
 • het uitvoeren van een door de groepsraad bekrachtigd meerjarenplan
 • het verzorgen van de financiële administratie van de vereniging, waaronder het innen van de contributie en het maken van een financieel jaarverslag
 • het verzorgen van de administratie
 • het onderhouden van contacten met de gemeente, media, sponsoren en andere externe partijen
 • het bewaken van het kwalificatieniveau van de leidinggevenden en andere vrijwilligers
 • het werven van vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Secretaris:

 • Huib van Nieuwenhuijze

Penningmeester:

 • Evelien van der Weij

Groepsbegeleider:

 • Annelies Stolp

Algemene leden:

 • Tom Gerrits
 • Robert Elsinga

Het bestuur bestaat (bij voorkeur) uit leden afkomstig uit of met kinderen in de verschillende speltakken, zowel mannelijk als vrouwelijk.

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de volgende functies:

 • de praktijkbegeleider - Robert Elsinga
 • de vertrouwenspersoon - vacant

De groepsraad

De groepsraad van Scouting Polaris Heerenveen is de vergadering van alle leiding en andere vrijwilligers, waarin we op regelmatige basis vorm geven aan de vereniging. We delen informatie, stemmen zaken op elkaar af en nemen op een gestructureerde manier beslissingen. Allemaal met het doel om onze jeugdleden een zo uitdagend mogelijk scoutingspel aan te bieden, waarbij een jeugdlid van jong tot oud zich prettig voelt.

Leden van de groepsraad zijn:

 • alle in de groepsraad benoemde leden van het bestuur van de vereniging
 • alle in de groepsraad benoemde leidinggevenden van de speltakken
 • alle overige in de groepsraad benoemde vrijwilligers met een beschreven functie
 • 1 oudervertegenwoordiger van zowel de bevers, welpen, scouts als explorers
 • 1 zelf benoemde vertegenwoordiger van de roverscouts/stam

Alle leden van de groepsraad hebben een stem tijdens te nemen beslissingen.