Contributie & kosten

Om het scoutingspel bij Scouting Polaris Heerenveen te kunnen spelen is er geld nodig. Een deel wordt bijeen gebracht door sponsoren, donateurs en het meedoen aan acties, maar het grootste deel wordt opgebracht door de contributie die de (ouders van) jeugdleden betalen.

De contributie per speltak bedraagt:

 • Bevers, €42,50 per kwartaal
 • Welpen, €42,50 per kwartaal
 • Wolven, €45,00 per kwartaal
 • Scouts, €47,50 per kwartaal
 • Explorers, €47,50 per kwartaal

De opzegtermijn is gelijk aan de contributietermijn en dus een kwartaal. Opzeggen per mail aan ledenadministratie@scoutingpolaris.nl, mondeling of andere manieren zijn niet geldig.

Leiding en andere benoemde vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

De contributie is als volgt opgebouwd:

 • afdracht Scouting Nederland en Scouting regio Fryslân ongeveer €25,- per jaar, hieruit wordt de landelijke en regionale organisatie bekostigd en zijn we aanvullend verzekerd tijdens opkomsten
 • voor de vereniging rond de €15,- per kwartaal, voor het bekostigen van algemene materialen, trainingen, huur van onderkomens en dergelijke
 • voor de speltak waarin het lid deelneemt €5,- per kwartaal, voor alle materialen die nodig zijn voor het scoutingspel van de speltak
 • voor de speltakken Bevers en Welpen €5,-, de speltak Wolven €7,50 en voor de speltakken Scouts en Explorers €10,- per kwartaal voor het bekostigen van de kleine kampjes en externe activiteiten.

Daarnaast zijn er nog de volgende kosten te verwachten:

 • Vanaf €32,- voor een uniformblouse (ScoutFit), te bestellen via de Scoutshop, verschillende kleur per speltak (verplicht). Tip: kijk ook op marktplaats voor een goedkopere tweedehands blouse.
 • €12,50, of €17,50 voor een groepsdas (klein/groot) en groepsbadge. (verplicht)
 • optioneel tussen de €25,- en €35, voor een groepshoodie of -vest
 • tussen de €30,- en €80,- voor een Pinksterkamp, afhankelijk van de speltak
 • tussen de €50,- en €150,- voor een zomerkamp, afhankelijk van de speltak (met verschillende duur en bestemming)
 • kosten voor een slaapzak, matje en dergelijke voor gebruik op kampen
 • kosten voor stevige wandelschoenen, degelijke broek en andere algemene kleding

Stichting Leergeld

Voor gezinnen die bovenstaande kosten lastig kunnen betalen kan een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Meer informatie hierover is te krijgen bij onze penningmeester: penningmeester@scoutingpolaris.nl