Sociale veiligheid

Scouting Polaris hecht veel waarde aan sociale veiligheid van haar leden. Sociale veiligheid binnen Scouting Polaris betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (hierin volgen we de gedragscode Scouting Nederland) en de wet. Zoals pesten, verduistering, groepsdruk, zeden, et cetera.

Vrijwilligers (reguliere, maar ook incidentele zoals kookstaf op een kamp) komen niet eerder met jeugdleden in contact dan als ze een VOG kunnen overleggen, die door het bestuur voor hen wordt aangevraagd. Hierdoor weten we zeker dat een vrijwilliger niet in de justitiële documentatie voorkomt. Deze VOG moet elke drie jaar vernieuwd worden.

Mocht er toch grensoverschijdend gedrag voorkomen, dan wordt dit besproken en in ernstige gevallen wordt Scouting Nederland in kennis gesteld en/of aangifte gedaan.