Explorers

Speltakteken explorersExplorers bij Scouting Polaris Heerenveen regelen de meeste dingen zelf: ze draaien hun eigen opkomsten en organiseren zelf hun expeditie. Ook hun afdeling runnen ze zelf, ze kiezen een afdelingsbestuur en beheren de financiën van de afdeling. De begeleiding doet actief mee in het door de explorers opgestelde programma en helpt als een plan dreigt te stranden. Leeftijdsdoelgroep: +-14/15 jaar tot +-18 jaar

Het bedenken van een uitdagend programma is voor explorers vaste prik. Explorers bedenken hun eigen programma en kunnen er ook voor kiezen om projecten te doen. Een project is een activiteit die langer duurt dan één opkomst en is dus een stuk omvangrijker als het gaat om organisatie, dit kan bijvoorbeeld het bouwen van houten banken zijn of een blijvende boomhut van goede kwaliteit. 

Organisatie

De Explorers van onze groep worden bestuurd door een voorzitter en een vice-voorzitter. Deze worden ondersteunt door de penningmeester, fouragemeester, materiaalmeester en thema-aankleder. Volwassen begeleiding is alleen aanwezig voor het voorkomen van gevaarlijke situaties, voor de rest wordt alles geregeld door de Explorers zelf. 

Ieder half jaar wordt er samen met de RSA-leden een overleg gehouden waarin ook het programma wordt vastgelegd voor het komende half jaar en daarbij wie welke opkomst organiseert.

Opkomsten

De Explorers hebben opkomst op vrijdag van 19:30 tot 21:30, tijdens deze opkomsttijden worden de activiteiten uitgevoerd die de opkomstorganisator van die week heeft bedacht. Dit kunnen verschillende dingen zijn zoals: vuurmaken, pionieren(knopen), hiken, etc.

Als je ingeschreven bent krijg je wekelijks een mailtje met daarin de locatie en verdere informatie die nuttig is voor de opkomst.

Contact

Je kunt contact opnemen met de explorerbegeleiding door een mailtje te sturen naar:

explorers@scoutingpolaris.nl