Insignes Scouts

Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Scouts doen bij Scouting Polaris Heerenveen op een ongedwongen manier ontzettend veel vaardigheden op. Om de progressie zichtbaar te maken, kunnen scouts insignes behalen.

Drie fases

De insignes die scouts kunnen behalen, zijn verdeeld over drie fases: de basisfase, de verdiepingsfase en de specialisatiefase. De insignes zijn gebaseerd op de acht activiteitengebieden: 

insige basisDe basisfase (oranje insignes)

In deze fase leren de scouts alles wat ze nodig hebben om goed, veilig en verantwoord mee te kunnen doen met de activiteiten van de scouts. De insignes van de basisfase zijn gekoppeld aan de acht activiteitengebieden. Zodra een scout de basistechniek van een activiteitengebied beheerst, behaalt hij/zij een insigne. Binnen ieder activiteitengebied is één insigne te halen. Uitzondering is het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken, waarbinnen meerdere insignes te behalen zijn. In totaal zijn er voor onze scouts 10 insignes in de basisfase te behalen.

insigne verdiepingDe verdiepingsfase (rode insignes)

Na de basisfase kunnen scouts zich verder verdiepen in de acht activiteitengebieden.In deze fase leren ze alles wat een scout minimaal moet kunnen en kennen binnen een activiteitengebied. De verdiepingsinsignes zijn te behalen in dezelfde activiteitengebieden als de insignes van de basisfase. Op de blouse wordt het insigne uit de basisfase vervangen door het verdiepingsinsigne. In totaal zijn er voor onze scouts dus 10 insignes in de verdiepingsfase te behalen.

insigne specialisatieDe specialisatiefase (donkerrode insignes)

In de specialisatiefase kunnen scouts zich specialiseren in één of meerdere onderwerpen waarvoor een specialisatie-insigne te behalen is. In de eerste twee fasen was het belangrijk dat alle scouts dezelfde kennis en vaardigheden opdeden, maar in deze fase is het juist de bedoeling dat scouts zich individueel richten opeen onderwerp. Ieder activiteitengebied heeft meerdere specialisatie-insignes. Zo kan een scout zich binnen het brede activiteitengebied Expressie bijvoorbeeld specialiseren in fotografie of dans. 

Insigne-eisen

Je kunt de insignekaarten met alle insigne-eisen uit de basis- en verdiepingsfase hieronder downloaden. De eisen van de insignes van de specialisatiefase zijn hieronder ook beschikbaar. 

Bestandsnaam Grootte Datum
An Adobe Acrobat file Boekje specialisatieinsignes.pdf 1.88 MB 2020-08-30
An Adobe Acrobat file SCN Insignekaart scouts basisfase 04_def.pdf 865.96 KB 2020-08-30
An Adobe Acrobat file SCN Insignekaart scouts verdiepingsfase 02_def.pdf 982.99 KB 2020-08-30
An Adobe Acrobat file insigneposters_2018_def_scouts.pdf 14.25 MB 2020-08-30

Waar komen de insignes op het uniform?

insignes groeperenDe vaardigheidsinsignes worden op de linkermouw gedragen. De basis- en verdiepingsinsignes kun je groeperen zoals op het plaatje hiernaast te zien is. Hierbij is het de bedoeling dat de insignes uit de basisfase vervangen worden door de insignes van de verdiepingfase. De insignes uit de specialisatiefase worden onder de insignes uit de basis- en verdiepingsfase geplaatst.